Kora ogrodowa. Organiczny materiał służący do wyścielania ziemi pod roślinami. Powstaje jako produkt uboczny przy obróbce drewna, występuje w postaci grubo mielonej, średnio oraz drobno mielonej.
Służy do wysypywania pod rośliny, co powala łagodzić wahania temperatury, ograniczyć rozwój chwastów oraz pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby. Dostępna jest również kora kolorowa, typowo dekoracyjna.